Föreläsningar

Planerade föreläsningar läggs ut löpande under denna flik, håll utkik!

Vill du boka in en föreläsning, workshop? Här kommer lite inspiration och förslag på olika teman:

  • Energi. Balanserad energi är lika med hälsa. Våra grundenergier är nycklarna till bättre energiflöden. Upptäck hur du kan vara din egen mästare till påverkan av ditt mående. Finn din grundenergi.
  • Chakrakunskap. Färgernas vibrationer och symboler för balans. Dina energiportaler är källan till allt, ditt hem, ditt hjärta och kärleken till dig själv. Öppna upp för gudomlig påfyllnad.
  • Karma. Själslig kunskap om allt som påverkar oss genom våra känslor – liv efter liv. Historiskt perspektiv ur vårt släktträds historia kopplat till vår nutid. Genom Egyptisk numerologi kan vi bli medvetna om det undermedvetna och på vilket sätt vi kan finna obehindrade flöden i våra liv.
  • Medialitet. Alla människor har mediala gåvor och sinneskanaler som är en tillgång i varje ögonblick. Medialitet är inte avsett att vara en gåva för endast några få. Öka din medvetenhet om dina mediala gåvor. Från teori till praktik.
  • Kristaller. Kristaller är en Gudagåva till oss människor. Genom kristallernas kraft kan vi kommunicera med andra världar, balansera våra chakran, höja och stärka vårt ljus. Lär dig om kristallernas inneboende frekvens och hur du kan öppna upp för andlig expansion.
  • Änglar. Mer gudomligt än med Änglarnas ljus kan det inte bli. Lär dig att kommunicera med dina Änglar. De är språkrören och kontakten mellan världar. Förenas med anhöriga, guider, vägledare och förenas framförallt med dig själv i Änglarnas kraft.
Innehar F-skatt