Healing

Kristallhealing

Människan är universum. I sin enkelhet eller komplexitet så är vi en del av allt. Vi är energi, vår fysiska kropp, vår själ och dess repetitiva mönster genom liv efter liv är vibrationer i universums hav av ljus. Kristaller är likt människan en del av allt, kristaller bär på nycklar till våra gudomliga energikanaler, förankrade i själens blomma – vårt hjärta. Våra chakran och vår aura är ett rotsystem av energitrådar som reagerar och expanderar med hjälp av vibrationer lika våra egna, lika attraherar lika. Därav är kristaller ett fantastiskt verktyg att använda sig av för att öka styrkan och vibrationerna i allt som är vi. Kristaller påskyndar läkning, stärker vårt nervsystem och våra mentala krafter. De aktiverar intuition, intellekt och kan väcka starka helande krafter, fysiskt som själsligt. De hjälper oss att komma i kontakt med vårt innersta, vår själ och lär oss att förstå oss själva.

När jag ger kristallhealing så utgår jag ifrån dina chakran och din aura. Jag arbetar intuitivt, med dina änglar, guider och vägledare och utifrån dina alldeles unika energier ger jag dig med hjälp av universums kärleksfulla krafter den behandling och vägledning som är menad för dig. Jag arbetar med kristaller som jag intuitivt lägger på olika energipunkter för att fylla på och skapa balans i kroppens energiflöde. Du som klient får också själv välja ut en egen sten att ta med hem ifrån denna behandling. Detta är är en mycket ljus, harmonisk och stärkande healingform.

Tid: 1 timma Pris: 900 kr 
Personligt möte: Medstigars mottagning, eller på Distans: avtalad tid i vila a´40 min med återkopplande telefonsamtal ca´20 min

Innehar F-skatt