Regression

INFO! AUGUSTI MÅNAD ÄR FULLBOKAD
SEPTEMBER & OKTOBER ÄR VERKSAMHETEN HELT STÄNGD PGA FLYTT
UNDER NOVEMBER UPPDATERAS HEMSIDAN MED NYA MÖJLIGHETER ATT BOKA REGRESSIONSSAMTAL OCH BESTÄLLA TJÄNSTER

Kraften Ur Karma – Upplösning

Välkommen att se in i din själ och få tillgång till nycklarna som öppnar dörrarna till ditt innersta. När du föddes in i detta liv så hade du redan ett spännande bagage med dig. Själen har med sig upplevelser, erfarenheter, talanger men också rädslor som har sitt fäste i ditt innersta. Genom att blottlägga din historia så får du tillgång till ny medveten kunskap som kommer kunna förändra allt ditt kommande för gott. Allt hänger samman, början, mittpunkten, slutet, du är en del av allt. Känner du igen att vissa saker; händelser, människor och utmaningar har en tendens att återupprepa sig om och om igen i ditt liv? Många gånger kan vi inte hitta orsaken till dessa mönsterbildningar i just det liv som vi lever här och nu. För att nå ett avslut behöver vi många gånger se var dessa skeenden har sina rötter. Rotfästen som finns med dig liv efter liv burna av din själ. Med ljus och förlösande kraft ledsagar jag dig in i din själ, till tid och rum där du skapade din livstakt, livsläxor och livskraft. Jag erbjuder dig möjligheten att ta tillbaka ursprungskraften inom dig själv genom att ge dig medvetandets nycklar till din historia som format dig till den människa du är idag. Våga se dig hel!

Tid: 1 timma Pris: 900 kr
Personligt möte: Medstigars mottagning, eller på Distans: via telefon.