5-Dimensionell Instigning

Att stiga till ett 5-dimensionellt medvetande från en mänsklig 3-dimensionell värld är en diskussion som är högst levande inom många andliga forum. Visst är det fantastiskt att medvetandegöra ännu mer rymd, förståelse och gudomlig kunskap. Människan är sannerligen en nyfiken och vetgirig varelse. Men i våran värld finns också människor med olika slags begränsningar, som tex handikapp och olika slags särbegåvningar. Därtill alla våra djur och andra slags existenser som inte har möjlighet till att nå insikter som baseras på att klättra i trappan mot upplysning. När vi lägger det andliga medvetandet inom hjärnans mentala medvetandebank så tappar vi det viktigaste av allt vad gäller det andliga uppvaknandet, nämligen kärleken. Nedan följer en text ur det mänskliga hjärtat, välkommen att läsa!

I HJÄRTAT BOR MÄNNISKAN ❤
Så vaknar vi upp, medvetandet expanderar och ytterligheter korsas på nya vis. Nyfikenheten föder, expanderar och värker inom tunneln som leder mot den ljusa öppningen vi längtar så mycket efter. Så plötsligt är vi ute i ljuset efter att ha färdats i eoner av tid.
Gudomligheten står med öppna armar och välkomnar oss. Välkommen in i himmelens palats. Om vi är levande eller döda spelar inte längre någon roll. Vad väntar oss och vad har vi förväntat oss? Stillhet, glädje, fest…? Med all säkerhet kan kärleken ha många ansikten.
Så plötsligt ser du dig själv. Förvirrat tittar du dig omkring. Var du redan här? Har du varit framme sedan länge? Den du möter framför Gud är ditt eget ansikte, ditt leende, ditt allvar, ditt mörker som ljus. Hela vägen sedan begynnelsen har du sökt. Försökt finna förklaringar till skapelsen. Ju högre du klättrat på medvetandets trappa ju mer avancerad har du blivit i dina tolkningar. Du har konspirerat, dokumenterat och lagt det största pussel med de minsta bitarna och du har gjort det väl.
Vem är han, mannen på sista trappsteget? Vem är hon, kvinnan på tröskeln till himmelriket? Vem är hen, barnet med änglars vingar som strålar så emot dig? Jo, det är ingen annan än du! Snopet fortsätter du att se dig omkring. Var är läromästarna, de uppstigna, de förhöjda och lovsjungna? En röst hörs inom rymden av allt, den säger:
– Välkommen hem. Välkommen att möta ditt eget hjärta!
Här vilar alla känslor, skeenden och berättelser du behöver känna till för att växa. När växtkraften är nådd och förståelsen närvarande så berättar hjärtat om människan som är du. Den enda mästare du behöver möta är ingen annan än dig själv, om du törs. Det mänskliga mötet sker inom livet, döden och allt däremellan. I alla dina relationer finns en, du är den. I alla dina upptäckter finns en, du är den. I all din kärlek och i allt ditt hat finns en, du är den. Du har i evighet varit och i nutid är du den absolut största kärleken.
Utmaningen handlar om att du glömt och därav har du i din strävan drömt om allt du förvandlat till ”rikedomen bortanför” när skattkistan hela tiden funnits innanför. I innandömet vilar sanningen, du är den. Du finner allt som inget i hjärtats bo. Detta bo har sedan begynnelsen haft en enda inneboende, ty i hjärtat bor människan, du är den. Känns det komplicerat? Håll det enkelt. Den största gåvan en uppstigen mästare kan få är gåvan att få nedstiga som människa. Du är den mästaren, men du får aldrig se den, möta den eller samtala med den om du inte älskar den. I den tredimensionella verkligheten lever en existens som kallas för människa. När du älskar varje cell av dess form på våran jord instiger du i hjärtats himmelska våning, i den våningen bor du. Om du bor på tredje, fjärde, femte våningen/dimensionen eller på källarplan spelar ingen som helst roll. Kärleken känner inga gränser. Att lyssna till någon som sätter gränser är att lyssna till någon som inte vet vad kärlek är. Denna någon är precis som du en mästare av rang men den drömmer fortfarande. Gudomligheten älskar oss alla oavsett om vi sover eller ej, ty Gudomligheten är kärleken utan gränser och i sitt löfte till världen placerade Gud den vackraste gåvan i ditt hjärta, du är den!