Änglabrev

Änglarna välkomnar dig att öppna upp dig för visdomen och rikedomen i din själ. Nedan följer möjligheter att beställa Gudomlighetens skrift med ljusets lykta hela vägen in i ditt strålande hjärta. Genom dessa Änglabrev börjar din egen kommunikation med allt som är du. Med hjärtats lust känn vad som tilltalar dig i detta nu!
Välkommen med din beställning!

Messiasbreven

bland är det skönt att få en klar och exakt vägledning/svar på vilka vägar man ska gå och vilka beslut man ska ta. Men vore kanske inte det bästa om du själv öppnade upp dig för själens förmågor till att lyssna till vägvisarens röst inom dig själv? Det finns så mycket Gudomlig kunskap som kan bygga en helt ny värld framför dina fötter, det handlar bara om att lära sig läsa själens karta. Och för att kunna det behöver man en bas att stå på.
Mitt kall och min mest kärleksfulla önskan i vägledningsarbetet med människor är att kunna få möjligheten att ge nycklar till människors eget växande. Att Gudomligheten genom medveten kunskap och visdom ger dig så pass mycket egen andlig, själslig och mänsklig styrka i enighet med din tro att du och ingen annan blir den mest klarvetande stjärnan på din väg. Ordet Messias betyder kröning och dessa brev handlar om just det, vägen mot din egen kröning och mästarenergi.

Välkommen att ta del av fyra stycken Messiasbrev under året. Vägen handlar om dig och din väg fram inom livet vilken bygger på att återskapa Guds rike i ditt hjärta. Riket är en plats inom dig vilket är ett fredsrike oavsett om du kommer i mål inom Gudomlighetens kärna före eller efter någon annan. Dessa brev är en omfamning av den mest existentiella kärleken och verkar som handledning i både energin och i orden som kommer från Guds eget hjärta. De största lärarna finns inom dig och här står Messias redo att ge dig berättelsen om världen, om kärleken och om dig i mitten av evighetens kärna. Dessa brev är är riktade till dig, dig och dig!

Messiasbrevet

JANUARI FEBRUARI MARS

Utkommer omkring den 1 januari.
Beställning sker via mejl till carina@medstigar.se
Kostnad 333 kr
Prenumeration 1 år – 1195 kr

Messiasbrevet

APRIL MAJ JUNI

Utkommer omkring den 1 april.
Beställning sker via mejl till carina@medstigar.se
Kostnad 333 kr
Prenumeration 1 år – 1195 kr

Messiasbrevet

JULI AUGUSTI SEPTEMBER

Utkommer omkring den 1 juli.
Beställning sker via mejl till carina@medstigar.se
Kostnad 333 kr
Prenumeration 1 år – 1195 kr

Messiasbrevet

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Utkommer omkring den 1 oktober.
Beställning sker via mejl till carina@medstigar.se
Kostnad 333 kr
Prenumeration 1 år – 1195 kr

*Detta är nu nästa brev att beställa året 2021

Stora världsbrevet 2022

Välkommen att ta del av en omfattande energiskrift som täcker hela år 2022.
Vi befinner oss i minst sagt en spännande tid och bakom varje värdsligt massavtryck finns både mörker och ljus. Framförallt finns det något ännu större och denna rymd ryms inom Gudomlighetens händer. Tillsammans med Ärkeänglar och Guider på en mängd olika plan skrivs detta brev för att ge dig en inblick i hur samtalen och planeringen går till inom högre dimensionella skikt än de plan vi människor vanligtvis verkar ifrån. Du får också tillgång till kunskap om hur du kan lugna, möta och iaktta årets händelser utifrån ett djupare Gudomligt perspektiv. Detta brev är en vägledande skrift till dig för att öka dina perspektiv på den rådande världsordningen. Många spännande och svindlande sanningar utlovas!
Välkommen med din beställning!

Stora-världsbrevet

Utkommer omkring den 1 januari 2022.
Beställning sker via mejl till carina@medstigar.se
Kostnad 777 kr

Unika och Personliga Brev

Varmt välkommen med din beställning av ditt eget unika brev direkt kanaliserat till ditt hjärta.
Se nedan för olika slags alternativ.

Andebrevet

Kanaliserad skrift och budskap från andevärlden. De djur och människor du som människa saknar finns i Solens rike och längtar efter att få vara dig nära i varje evig stund, det finns inga avstånd i andens rika värld. Sänd kort information om vem du önskar få kontakt med på andra sidan. Ett namn och gärna ett foto.
Beställning sker via mejl till carina@medstigar.se
Kostnad 995 kr

Framtidsbrevet

Vägledande skrift om din framtid. Energierna generellt samt framåt. Dina Guider berättar och förmedlar. Här får du dessutom tips och råd utifrån hur du kan förhålla dig i kommande situationer och skeenden. Allt för att du inte ska fastna i känslor eller i stängda rum av tid.
Beställning sker via mejl till carina@medstigar.se
Kostnad 995 kr

Tidigare-liv-brevet

Kanaliserad skrift från ditt Guideskikt med information om de liv som i detta nu står öppna i din själ. Ett eller flera liv beskrivs utifrån vad Guiderna rekommenderar inom ditt växande här och nu. Varje brev är mycket unikt.
Beställning sker via mejl till carina@medstigar.se
Kostnad 995 kr

Sagobrevet

Kanaliserad skrift från Naturens Väsen. När du tar emot gåvorna och energin inom rikedomen som de allra minsta besitter och blandar den med visdomen som de allra största håller i sin sfär. Då öppnas dörrar till livet vilken mänskligheten sällan tidigare skådat. Denna skrift är den allra mest kittlande ty fantasin i ditt innersta är en av de största gåvorna som du fått av Gud.
Beställning sker via mejl till carina@medstigar.se
Kostnad 995 kr

Ärkekonungabrevet

Kanaliserad skrift från Ärkekonungarna i Himlasfärerna. Detta är ett Gudomligt läkebrev. Varje liv leder genom själens portar. När du föddes in i denna värld nedtecknades allt du är i livet för att möta i de Himmelska Änglaböckerna. Själens mönster bär på karma. I slutet och i början av varje karmastråle finns en Ärkekonung att möta med visdom högre än någon annan. Sänd ditt födelsetal (år, månad, dag) när du beställer detta brev för att få korrekt information om ditt karmaljus.
Beställning sker via mejl till carina@medstigar.se
Kostnad 995 kr

Innehar F-skatt