Gudsmedvetandet

Att leva i uttryck genom vår andlighet är att leva i ett liv av närvaro. Ordet närvaro är svårt att översätta till fysisk materia. Det är ett ord som uppstår genom en känsla och en övertygelse. Våra sinnen är fantastiska gåvor som hjälper oss att förstå verkligheten på ett djupare och flerdimensionellt plan, här finns också närvaron att uppleva och utforska. Människors olika sinnen är olika utvecklade från födseln och vi kan alla vässa våra sinnen genom förutsättningar vi ges och förutsättningar som vi genom vår fria vilja väljer att ta. Genom ett nyfiket sinne kan vi spränga gränser och förstånd. Den totala verkligheten är okänd för oss så länge den är oupptäckt. I världen av närvaro öppnas möjligheter vi aldrig kunnat ana eller drömma om. Vissa kallar närvaro för tro, andra kallar det för religion. En del kallar upplevelsen av närvaro för andar, spöken, änglar eller drakar. Orden är oändliga precis som evigheten och varje människa bär på sin sanning, övertygelse och vibration. Vissa väljer att praktisera sin övertygelse med andra, medan vissa utforskar närvaron helst på egen hand. Människor kan också ge uttryck av att förneka olika slags närvaro. Spännvidden är stor mellan en nedsläckt och en upplyst värld. Vår upplevelsevärld är helt enkelt unik och väldigt individuell beroende på vilket perspektiv vi intar och vilken grundenergi vi är infödda med i denna jordiska värld. Grundenergin styr vår livsagenda och hur vi vibrerar i kontakten med världar. Enkelt talat skulle man kunna påstå att det finns en synlig verklighet och en osynlig verklighet. Den synliga har en fast konsistens med tid och rum som ramar medan den osynliga utmanar människans sinnen och medvetande. Inom evigheten av oupptäckt vetskap där vi ställs inför tolkningar av det upplevda men också det oupplevda finns inga matriser att vila mot, här regerar endast din egen puls och ditt inkännande hjärta.
Gudsuttrycket är laddat med tusentals års lära samt både positiva och negativa programmeringar. Det som går från öra till öra under generationer av tid liknas kanske bäst med viskleken, där det som sades från början blev påklätt med nya stavelser inom varje tid. Gudsuppfattningen förändras lika snabbt som människan på dess väg och resa genom evolutionen medan Gudsmedvetandet lever inuti människan. Inuti din kropp av liv finns en rymd bortom tid och rum som du har byggt ur din själs skattkista. Inom denna rymd finns både mörker och ljus och i mellanrummet spelar hela regnbågens spektra. Den totala upplevelsen av rymd berättar om Guds ljus i varje del av allt som är du. Att ära Gud är lika med att ära allt som är du. Genom att lyfta på skattkistans lock i djupet av din själ med porten inom ditt mänskliga hjärta så får du tillgång till alla dina gudomliga gåvor på din väg. Genom ett större Gudsmedvetande fylls du med den största gåvan av alla – KÄRLEKEN!