Kropp Själ & Ande

Treenigheten är ett fantastiskt koncept för oss människor att använda oss av i förståelsen för den totala existensen och inte minst förståelsen för människan som är du och jag. Vi människor gillar att förstå logiska tankar, vi är präglade att inrätta våra uppfattningar i olika slags system. Inom det andliga uppvaknandet är det många gånger lättare för oss att förstå oss själva utifrån att vi är kropp, själ och ande.


KROPP – Jaget sitter förankrat i kroppen, här finner du din personlighet och dina mänskliga präglingar såsom dina karaktärsdrag och beteenden du lagt till dig med utifrån din uppväxt och alla dina livserfarenheter. Sedan du var liten har du härmat din familj och dina nära och lärt känna dig själv genom att spegla dig i andra människors uppenbarelser. I vissa lägen har du ett gott självförtroende, i andra delar av dig själv håller du ett självförakt. Dina mänskliga sår yttrar sig i jaget genom att du klär in dig i ”rustning” och dina försvarsmekanismer slår till hårt när du känner dig attackerad. I din skepnad av din mänskliga ”rustning” så är du bärare av ett ego. Egot är ditt försvar när du inte står i kontakt med din självkärlek. I de stunder du står i kontakt med din självkärlek så behöver du egentligen inte försvara dig oavsett vad någon annan människa säger till dig, för du vet att den andra människan endast agerar utifrån sina egna sår och dessa har absolut ingenting med dig att göra. Det andra människor säger och gör berättar endast om dem själva. Men de känslor som väcks inom dig på grund av andra människors olika beteenden är din sak att hantera. Vi måste själva ta ansvar för det som triggar oss, det som höjer oss och sänker oss. Här finner du balansen mellan högmod och fall, balansen kallas ödmjukhet.

SJÄL – Själen är en förlängning och fördjupning av jaget. När vi som människor kan släppa vårt ego och ge upp kampen inom kroppen så kommer vi i kontakt med vårt älskande hjärta. I hjärtat har vi porten till själen och liven bortom det pågående livet här och nu. När vi dör så begraver vi jaget och personligheten som suttit förankrad i kroppen. Men bortom döden finns öppningen till själens rike, den öppningen finns också inom livet och är din att upptäcka inom allt som rymmer kärlek, glädje och nyfikenhet. Din själ har levt i evighet och den kommer leva i en lika lång evighet efter exakt denna stund. Om du tänker dig din själs alla tidigare liv och resor och därtill lägger till alla de liv och framtida resor din själ ska göra inom existensens rymd, vem är din själ då? Hur skulle du vilja karaktärisera dig då, vem är du då? I den uppenbarelsekällan finner du din egen mästarenergi, både den feminina och den maskulina bilden av ditt så kallade ”högre jag”. I själens rike är vi ett med allt och alla. Existensen ryms i Gudomlighetens hav och din själ är en droppe i detta hav, här är du förenad med den högsta och mest kärleksvibrerande källan, här finns ingen separation mellan dig och alla andra vattendroppar i Gudomlighetens hav, här är du och vi ett med alltet!

ANDE – Anden är vår livgivande energi. Den energi som håller all vår materia på plats genom vår andning. Genom att vi andas är vi i liv. Allt levande ingår i existensen genom varje organisms cellandning. Den helige anden ger oss möjlighet att verka som Gudar och Gudinnor inom rymden av vår existens. Genom anden har vi tilldelats ansvaret och gåvan att skapa. Vi är välsignade att skapa precis vad vi vill. Till hjälp har vi fått vårt världsarv, vårt själsarv och alla oupptäckta möjligheter att bygga oss själva av. Våra byggstenar rymmer allt mellan mörker och ljus. Däremellan finner vi hela färgskalan av regnbågens alla färger. När vi samskapar med alla dessa färger så vibrerar miraklet som är du genom dina handlingar, motgångar och medgångar. Anden tillför Guds ljus in i din skapelse, här har du också tillgång till alla Änglar och Gudomliga väsen på din livsväg.