Karma

Karma är mönsterbildningar som gång på gång upprepar sig i din själs eviga lärdomssaga. Dessa mönster kan upplevas utmanande men de kan också förgylla livet. Den upplevda negativa karman är oftast sprungen ur själsliga sår och trauman som kan uppstå när som helst inom livens alla trådar och banor. Den typen av karma är mer knuten till ditt personliga och individuella växande. Därtill bär vi som mänsklig grupp på ett kollektivt karma som är väldigt storartad till sin karaktär. Jag talar om stora masstrauman som ätit sig in i generationer inom olika historiska eror och gett så stora skador i själen att vi får ägna tusentals år till att rena oss själva, vår miljö och våra relationer. Här har vi exempelvis Egyptens storhetstid som inte bara sköt in mänsklig ondska i den enhetliga själen utan också kosmisk och universell mörk materia som i tunna strimmor följer oss än idag. En annan storhetstid som ger oss som kollektiv mycket att försonas med är Atlantis och dess mångtusenåriga historia. Inom nära tid har vi olika slags krigsutbrott som påverkat den enhetliga själen stort, exempelvis andra världskriget med många fler.

Den positiva karman kan vi finna när vi kommer i kontakt med lysande och gudomligt förgyllda delar av vår själ. Dessa kan spegla sig i olika slags livsberättelser då vi stått i vår enorma kraftportal av liv och använt oss av kraften för att tjäna kärlekens syfte och riktning. Kärlekens riktning är som mest verksam när vi riktar den till oss själva och förstår samt förankrar vår eget värde i allt som är oss. Genom att komma i kontakt med den positiva karman så kan vi få livets tunga kvarnhjul att vända och bli något helt annat, kanske ett enda stort lyckohjul. Det är en enorm skillnad på att slåss med mörkret eller att omfamna det med kärlek. Allt handlar om våra fininställningar och att återuppväcka Gudsmedvetandet inom själens rymd.