Själsligt Ledarskap

NYHET OCH STUNDANDE FÖRÄNDRINGAR!

Under hösten 2022 utökar jag min lokalyta till det dubbla och större delen av Stjärnorp Skola blir i Medstigars regi en verksamhetsplats med oändliga möjligheter. Lite renovering och byte av ventilation föreligger och jag ser att allt kommer ta plats undan för undan i ett lagom tempo. Detta kommer på sikt förändra och göra det möjligt som kund att ta del av ett större utbud vad gäller olika typer av tjänster men också andra samarbetspartners.
Redan nu önskar jag presentera Atlantis friskvård som drivs av min vän, kollega och namne Carina Bosten. Hon kommer också finnas i skolhuset från hösten med massage, regndroppsmassage, sound healing, meditation och existentiell hälsa m.m. Är ni nyfikna på att kontakta Atlantis Friskvård så finns företaget på Facebook, kontakt: atlantis.friskvard@gmail.com
För den som inte vet så har jag i mitt tidigare arbetsliv jobbat i många år med ledarskapsutveckling och förändringsprocesser i personal- och deltagargrupper. Senaste året har efterfrågan från företagssektorn ökat stort vad gäller intresset att öppna upp för det själsliga förhållningssättet inom företagens egna utveckling och form. Jag upplever ett vidgat och nyfiket öppet sinne till helhetsperspektivet av människan i dess kontext, kropp, själ och ande som samspelar för bästa resultat. Detta är helt i linje med den uppstigning jorden och mänskligheten står i just nu. Så nu gäller det att öppna på skattkistans lock till mänskliga hjärtan men också till stängda och slutna rum/organisationer. Jag är säker på att tiden är mogen för människor att jobba med själsligt ledarskap inom många olika områden i samhällets skikt och strukturer. Med andra ord så kommer jag framåt att jobba ännu mer riktat än tidigare mot företag och kommunala/statliga verksamheter med min bas här i Stjärnorp. Självklart också som tidigare erbjuda vägledning och enskilda möten för den som önskar det. Min önskan och intention är att skapa en rymd av kreativitet (det kommer t.ex. bli mer måleri och konst men också mycket nytt och annat), djupare kunskap och en mötesplats för läkning och medvetandehöjning på mångfacetterade plan.
Längre fram kommer det också ges möjlighet för olika former av näringsidkare att hyra skolans upprustade lokaler och kreativa mötesplats för eget bruk, till kortare events såsom kickoffer/kursdagar/kurskvällar/kurshelger/workshops/alternativ AW m.m. Antingen på egen hand eller i samarbete med mitt utbud av tjänster. Kanske är det du och ditt eget företag eller någon annan som du känner som har en verksamhet som i sitt utförande har glädje av att nyttja skolan på denna magiska och vackra plats? Min gissning är att saker och ting är i rullning efter årsskiftet.

/Carina