Om mig

Carina Vinnersten

Med mina ögon!
Jag är precis som du skapad av Gudomligheten. En möjlig spegel för dig att spegla dig i. Jag har en djup själsligt förankrad medialitet och jag arbetar med den i syfte att vägleda, inspirera och omfamna dig på din väg i ditt liv. Jag arbetar multidimensionellt, det innebär att jag förmedlar energier oavsett tid inom din kanal av ljus. Jag kan gå bakåt, se dig i nuet och vägleda dig framåt. Jag arbetar med Skapelsens ljus, det är för mig den högsta Gudomliga vägledningen i dans med Änglar och kärlekens utsände. Dessa utsände är energin av hjälpare på en mängd olika plan.

När jag möter dig så ser jag en vacker tavelvägg. Fotografier som består av din själs inramade porträtt. Inom dessa fotografier finns också olika händelser och livsöden som tillsammans har bidragit till allt som är du idag. Framåt skall också nya foton skapas som så småningom skall bäddas in som minnen i din själ. Vissa av dessa kommande foton får du fotografera själv, andra bilder är redan tagna åt dig. Här finns jag i min kraft för att vägleda dig att sortera och kommunicera med ditt “andliga team”. På så sätt skapas förståelse för vad din själ längtar efter och drömmer om. Ibland är själens drömmar något helt annat än din personlighets tankar om dig själv.

Jag är en kreativ själ som vurmar för kärleken i alla dess former. Glädje och samspel är viktiga uttryck för mig. För mig är andlighet detsamma som mänsklighet. Inget behöver vara svårt eller för avancerat i kommunikationen med själen.

Jag har precis som du många namn inom mitt mångdimensionella medvetna. Ett namn som beskriver min själ oavsett världar är Änglahäxan. För mig rymmer namnet himmelsk höjd och jordens djup. Änglahäxan är också min sida på Facebook och Instagram. Här kan du läsa kanaliserade texter som ger växtkraft till människan med stor kärlek ur själen, hämtat i hjärtat av anden.
Välkommen att läsa och följa!

Änglahäxan Facebook
https://www.facebook.com/anglahaxan

Änglahäxan Instagram
https://www.instagram.com/angla_haxan